BẮP CẢI TÍM (KG)

BẮP CẢI TÍM (KG)

27,000₫

 BẮP CẢI TRẮNG (KG)

BẮP CẢI TRẮNG (KG)

24,500₫

 BƯỞI DA XANH (QUẢ)

BƯỞI DA XANH (QUẢ)

75,000₫

 Bưởi ngọt (quả)

Bưởi ngọt (quả)

30,000₫

 CÀ CHUA (KG)

CÀ CHUA (KG)

33,000₫

 CÀ CHUA BI (KG)

CÀ CHUA BI (KG)

60,000₫

 CÀ PHÁO (KG)

CÀ PHÁO (KG)

17,500₫

 CÀ RỐT (KG)

CÀ RỐT (KG)

19,000₫

 CÀ TÍM DÀI (KG)

CÀ TÍM DÀI (KG)

19,000₫

 CÀ TÍM TRÒN (KG)

CÀ TÍM TRÒN (KG)

17,000₫

 CẢI THẢO  (KG)

CẢI THẢO (KG)

23,000₫

 CAM SÀNH (KG)

CAM SÀNH (KG)

66,000₫

 BẠCH TUỘC

BẠCH TUỘC

220,000₫

 BẦU DỤC LỢN (KG)

BẦU DỤC LỢN (KG)

168,000₫

 BÍ XANH (KG)

BÍ XANH (KG)

26,000₫

 CÁ CHÉP (KG)

CÁ CHÉP (KG)

96,000₫

 CÁ DIÊU HỒNG (KG)

CÁ DIÊU HỒNG (KG)

96,000₫

 CÁ HỒI (KG)

CÁ HỒI (KG)

474,000₫

 CÁ LĂNG KHÚC (KG)

CÁ LĂNG KHÚC (KG)

208,000₫

 CÁ QUẢ (KG)

CÁ QUẢ (KG)

134,000₫

 CÁ RÔ PHI (KG)

CÁ RÔ PHI (KG)

65,000₫

 CÁ TRẮM ĐEN KHÚC  (KG)

CÁ TRẮM ĐEN KHÚC (KG)

336,000₫

 CÁ TRẮM KHÚC (KG)

CÁ TRẮM KHÚC (KG)

168,000₫

 CÁNH GÀ (KG)

CÁNH GÀ (KG)

99,000₫

 CẨM CÚ CẦU XANH BLUE (BÓ)

CẨM CÚ CẦU XANH BLUE (BÓ)

152,000₫

 CẨM TÚ CẦU ĐL (BÔNG)

CẨM TÚ CẦU ĐL (BÔNG)

10,000₫

 CÚC CALIMEO TIM (BÓ)

CÚC CALIMEO TIM (BÓ)

52,000₫

 CÚC CALIMEO XANH (BÓ)

CÚC CALIMEO XANH (BÓ)

0₫

 CÚC CHÙM CÁNH DÀI (BÓ)

CÚC CHÙM CÁNH DÀI (BÓ)

23,000₫

 CÚC LƯỚI ĐL

CÚC LƯỚI ĐL

85,000₫

 CÚC MẪU ĐƠN ĐL (BÔNG)

CÚC MẪU ĐƠN ĐL (BÔNG)

33,000₫

 HOA  CÁT TƯỜNG ĐL XANH (BÓ)

HOA CÁT TƯỜNG ĐL XANH (BÓ)

109,000₫

 HOA CÚC CALIMERO HỒNG (BÓ)

HOA CÚC CALIMERO HỒNG (BÓ)

52,000₫

 HOA CÚC CALIMERO TRẮNG (GÓI)

HOA CÚC CALIMERO TRẮNG (GÓI)

52,000₫

 HOA GREEN WICKY (BÓ)

HOA GREEN WICKY (BÓ)

78,000₫

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng